صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۸۹۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۱۹۵,۹۳۸,۲۱۲,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۱:۲۴:۰۹
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۰,۱۹۶ ۱۰,۱۹۶ ۱۰,۱۹۶ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۹۵,۹۳۸,۲۱۲,۱۱۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۹ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۸۸,۵۷۵,۱۶۰,۱۴۰
  ۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۰,۱۸۱ ۱۰,۱۸۱ ۱۰,۱۸۱ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۲۲۳,۲۷۵,۱۴۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۱۷۴ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۷۳,۸۸۲,۴۷۱,۷۱۸
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۷ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۶۶,۵۵۲,۷۲۴,۹۴۵
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۵۹ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۵۹,۲۳۴,۰۰۹,۹۸۴
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۵۲ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۵۱,۹۲۶,۱۲۲,۲۱۹
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۴۵ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۴۴,۶۲۹,۲۷۶,۷۸۳
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۳۷ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۳۷,۳۴۳,۴۴۸,۹۵۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۳۰ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۳۰,۰۴۵,۰۸۶,۷۶۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۲۳ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۲۲,۷۴۸,۷۷۸,۷۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۱۱۵ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۱۵,۴۵۹,۰۶۴,۸۰۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۰۸ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۸,۱۷۵,۸۷۸,۲۵۴
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۱۰۱ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۸۹۸,۹۱۷,۱۷۹
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۹۴ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۹۳,۶۲۸,۳۰۲,۶۳۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۸۶ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۸۶,۳۶۴,۲۵۹,۱۷۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۷۹ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۷۹,۱۰۶,۷۷۲,۶۹۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۷۱,۸۵۵,۸۲۹,۱۴۹
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۶۵ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۶۴,۶۱۱,۳۵۴,۹۵۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۵۷ ۰ ۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۶,۹۷۴,۴۰۶,۹۶۵
  مشاهده همه